Manažment

Kyselica Vladimír                          Ing. Ľudovít Ďuriš

Kovoobrábanie                                                Drevovýroba
konateľ spoločnosti                                         konateľ spoločnosti
kyselica@lignofer.sk                                        durisl@lignofer.sk
0918 799 444                                                  0905 495 393     
033/5350 271


 

Hudcovič Kamil                            Pagáč Andrej

Kovoobrábanie
nákupca                                                        vedúci zákazkovej výroby kovoobrábania
hudcovic@lignofer.sk                                    lignofer.technologia@gmail.com
0905 692 972                                               0903 166 809  


pre pohľad na hotové riešenia klinite sem.