Manažment

Kyselica Vladimír                          Ing. Ľudovít Ďuriš


konateľ spoločnosti                                        konateľ spoločnosti
kyselica@lignofer.sk                                      durisl@lignofer.sk
0918 799 444                                                0905 495 393     
033/5350 271


 

Hudcovič Kamil                            Pagáč Andrej


nákupca                                                        vedúci zákazkovej výroby kovoobrábania
hudcovic@lignofer.sk                                    lignofer.technologia@gmail.com
0905 692 972                                               0903 166 809  


 

Bc. Hudcovič Dušan                          

technológ
hudcovicd@lignofer.sk                                             
0918 577 760                                                                                                   


 

pre pohľad na hotové riešenia klinite sem.